UUTISET

03.04.2020

HUSissa alkaa COVID-19-taudin lääkehoitotutkimus

HUSin tehohoito-osastoilla tutkitaan COVID-19-taudin hoitoa kahdella jo käytössä olevalla lääkkeellä.

HUSin tehohoito-osastoilla paitsi hoidetaan koronaviruspotilaita, myös osallistutaan aktiivisesti niin kansallisiin kuin kansainvälisiinkin tutkimuksiin.  

”Tutkijat eri puolilta maailmaa ovat yhdistämässä voimansa, ja koronaviruspotilaiden hoito- ja diagnostiikkatutkimuksiin liittyviä yhteydenottoja on tullut ilahduttavan paljon”, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, dosentti Suvi Vaara HUSin Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -yksiköstä kertoo. Parhaillaan on alkamassa koronavirustartunnan aiheuttaman COVID-19-taudin vuoksi tehohoidossa olevien potilaiden lääkehoitotutkimus, joka on osa WHO:n tukemaa kansainvälistä REMAP-CAP-tutkimusta. 

”Olemme mukana immuunivastetta muokkaavien hoitojen linjassa, jossa potilas satunnaistetaan saamaan joko interferoni-beta1a:ta, interleukiini-1-reseptoriantagonisti anakinraa tai ei mitään immuunivastetta muokkaavaa hoitoa”, Suvi Vaara sanoo. Interferoni-beta1a:ta käytetään MS-taudin hoidossa ja interleukiini-1-reseptoriantagonisti anakinraa nivelreuman hoidossa. Ne ovat tulehdustilaa hillitseviä biologisia lääkkeitä. 

Lääketutkimuksen erityispiirteenä ovat sen edistyneet tilastolliset menetelmät. Tietoa analysoidaan jatkuvasti ja prosessin edetessä potilaan todennäköisyys saada kulloinkin tehokkainta hoitoa suurenee. Potilaiden omaisilta saatava lääketutkimussuostumus on tutkimuksen aloittamisen edellytys. 

Biopankkinäytteiden määrä ratkaisee

REMAP-CAP-lääketutkimuksen lisäksi HUSissa on alkamassa muita niin COVID-19-tautiin kuin muihinkin sairauksiin liittyviä tutkimuksia, joissa tarvitaan biopankkinäytteitä myös tehohoitopotilailta. Näiden tutkimusten etenemisen tahti on kiinni siitä, miten nopeasti ja paljon verinäytteitä saadaan kerättyä. Biopankkinäytteen ottamista tehohoitopotilailta mutkistaa se, ettei omaisen suostumus siihen riitä. 

”Biopankkinäytteen ottamiseen tarvitaan potilaan oma suostumus, mutta tehohoitopotilaat eivät sairautensa vuoksi pysty itse antamaan suostumustaan”, Suvi Vaara sanoo. Maailmassa vaeltaa useita tappavia virustauteja, mutta ne eivät pysäytä yhteiskuntaa, koska meillä on niitä vastaan rokotteet ja lääkkeet. Koronaviruksen arvellaan sen sijaan aiheuttavan epidemioita jatkossakin ja tällöin aiemminkin kerätyillä biopankkinäytteillä on tärkeä tehtävä.   

”Biopankkinäytteiden kerääminen on ehdottoman tärkeää, jotta saamme edustavan kuvan COVID-19-potilaista useissa taudin eri vaikeusasteissa ja vaiheissa, ja lopulta saamme tautiin hoidon”, Vaara toteaa.  Tutkijat ja lääkärit toivovat, että sekä sairastavat että ne, jotka eivät ole tällä hetkellä sairaana tai sairaalahoidossa, harkitsisivat biopankkisuostumuksen tekemistä internetissä. Biopankkinäyte tullaan  ottamaan suostumuksen antaneilta COVID-19-taudin tai jonkin muun sairauden hoidon yhteydessä otettavasta verinäytteestä tai teho-osastolla.  

Lisätietoa biopankista sekä suostumuskaavake HUSin, Kymsoten, Eksoten ja PHHYKY:n alueiden asukkaille löytyvät osoitteesta www.helsinginbiopankki.fi 

Osoitteesta www.biopankki.fi löytyy kaikkien Suomen muiden sairaanhoitopiirien biopankkien yhteystiedot ja niiden suostumuskaavakkeet.

 

Yhteystiedot:

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, dosentti Suvi Vaara suvi.vaara(at)hus.fi, 050 572 9681

Tutkimuksen johtaja, professori, tehohoidon linjajohtaja Ville Pettilä ville.pettila(at)hus.fi, 09 471 83232 (sihteeri)

Muut meneillään olevat ja tulevat tutkimukset
HUSin tutkimusjohtaja, professori Anne Pitkäranta
anne.pitkaranta(at)hus.fi, 040 643 0511