Tutkijalle

Teemme tiedettä yhdessä

Helsingin Biopankki kerää ja säilyttää korkealaatuisia ihmisperäisiä näytteitä. Luovutamme hakemusten perusteella näytteitä sekä niihin liittyvää kliinistä tietoa korkealaatuiseen lääketieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Lisäksi palvelemme tutkimushankkeita histologisten näytteiden valmistamisessa (leikkeet, värjäykset, TMA), digitaalipatologiassa sekä data-analyysissä.

Olemme Suomen suurin sairaalabiopankki ja osa HUSia. Biopankkisuostumukseen pohjautuvia verinäytteitä on kerätty tutkijoiden käyttöön jo yli 65 000 potilaalta. Biopankin näytekokoelmaan on siirretty noin miljoonan potilaan diagnostisia formaliinikiinnitteisiä, parafiiniin valettuja kudosnäytteitä (FFPE).

Tuoreena pakastettuja kudosnäytteitä (FF) löytyy yli 1500 potilaasta, mm. rintasyöpä- , keuhkosyöpä- , eturauhassyöpä- ja munasarjasyöpäpotilailta. Uusimpana näytetyyppinä on syöpäpotilaiden nestebiopsia, eli soluvapaata DNA:ta sisältävä plasma (cfDNA).

Helsingin Biopankilla on suoraviivainen prosessi näytteiden luovutuksiin. Helsingin Biopankin taustaorganisaatioiden (HUS, HY, Kymsote, Eksote, PHHYKY) tutkijoita ei veloiteta näytteistä, vaan ainoastaan näytteiden poimimiseen ja tietojen yhdistämiseen kuluneesta työajasta. Helsingin Biopankki voi liittää luovuttamiinsa biologisiin näytteisiin kliinistä tietoa (diagnoosit, toimenpiteet, laboratoriomittaukset jne.) eettisen toimikunnan hyväksymän tutkimussuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteenamme on kattavien ja laadukkaiden aineistojen avulla mahdollistaa ja tukea lääketieteellistä tutkimusta.

Biopankin aineistot

Helsingin Biopankin perusnäyte on 10 ml EDTA-veriputki, joka prosessoidaan plasma-alieriksi ja valkosolufraktioalieriksi, jotka pakastetaan myöhempää käyttöä varten. Tämän lisäksi biopankkiin on talletettu mm. seerumia, virtsaa, likvoria, sylkeä (tulossa) ja tuorekudosnäytteitä. Uusia näytelaatuja on mahdollista ottaa valikoimiin tarpeen mukaan.

Helsingin Biopankin näytekokoelmaan kuuluu:

  1. Noin 1,4 miljoonan potilaan diagnostisia formaliinikiinnitteisiä parafiiniin valettuja kudosnäytteitä (FFPE) (kerätty vuosina 1982-2013), jotka on siirretty Helsingin Biopankkiin julkisella tiedonantomenettelyllä
  2. Helsinki Urological Biobank (HUB) –aineisto (kerätty vuosina 2012-2015), sisältäen yli 2000 syöpäpotilaan näytteitä (plasma, seerumi, virtsa, tuorekudosnäytteitä (FF), FFPE-näytteitä, sekä kattavasti kliinistä dataa
  3. Biopankkisuostumukseen pohjautuvia verinäytteitä yli 55 000 potilaalta, tuorekudosnäytteitä (FF) yli 1000 potilaalta, ja nestebiopsianäytteitä (soluvapaata DNA:ta sisältävä plasma) yli 300 syöpäpotilaalta (10/2018)
  4. Helsingin Biopankin aineistossa ovat edustettuina kaikki tautiryhmät, pääpaino on erikoissairaanhoidon potilaissa

-- hki_biopankki_kuvituskuva_03 (hki_biopankki_kuvituskuva_03.jpg)Biopankin näytteet kerätään, prosessoidaan ja säilytetään laadukkaasti

Helsingin Biopankkiin talletetut biologiset näytteet on kerätty ja prosessoitu laadukkaasti. Näytteenotto tapahtuu HUSn akkreditoidun näytteenoton kautta, tyypillisesti osana potilaiden diagnostista näytteenottoa. Potilaat tunnistetaan luotettavasti (HUSin osastoilla tai HUSLAB-toimipisteissä) ja näytteenottoon käytetään HUSin perusvalikoimassa olevia näyteputkia ja näytevolyymeja.

Nestemäiset näytteet prosessoidaan Helsingin Biopankin nestelaboratoriossa alieriksi käyttäen automaattisia nesteenkäsittelylaitteita ja viivakoodiohjattua automaattista laboratorion tiedonhallintaohjelmaa (LIMS). Näytteiden laadun varmistamiseksi näytteenoton ja käsittelyn eri vaiheet kellonaikoineen dokumentoidaan, näytteiden säilytyslämpötila valitaan kullekin näytetyypille sopivaksi (huoneenlämpö, -80°C, -180°C) ja säilytyslämpötilaa seurataan reaaliaikaisesti.

Näytekeräys yhteistyössä biopankin kanssa

Tutkimushankkeen uusien näytekeräysten toteuttaminen yhteistyössä biopankin kanssa takaa näytteiden laadun ja kustannustehokkuuden. Biopankkisuostumuksella kerätyt aineistot mahdollistavat näytteiden hyödyntämisen monenlaisiin kysymyksenasetteluihin – myös sellaisiin, joita emme juuri tällä hetkellä tule ajatelleeksi.

Mitä tutkija hyötyy näytekeräyksestä yhteistyössä biopankin kanssa?

  • Näytteenotto toteutetaan HUSin akkreditoidun näytteenoton kautta
  • Helsingin Biopankki kattaa näytteiden keräyksestä, käsittelystä ja säilyttämisestä koituvat kustannukset
  • Biopankkinäytteet kerätään laajalla suostumuksella, mikä mahdollistaa näytteiden käytön monenlaisiin kysymyksenasetteluihin
  • Valtaosa biopankkisuostumuksen antaneista antaa myös luvan uudelleen kontaktointiin, mikä mahdollistaa lisänäytteiden pyytämisen
  • Biopankkisuostumuksen antajasta diagnostiikkaa varten kerätyt näytteet ovat myös tutkimuksen hyödynnettävissä (sillä edellytyksellä, että diagnostiikan tarpeet eivät vaarannu)
  • Biopankki tuottaa tietojärjestelmistään ajantasaisen terveystiedon tutkijalle

Jos kyseessä ovat pienet näytetilavuudet (esim. pienet kudospalat), tutkimushanke ja biopankki voivat sopia ajanjaksosta, jonka aikana biopankki ei luovuta kyseisiä näytteitä muille tutkimushankkeille konsultoimatta ensin alkuperäistä tutkimushanketta.

Helsingin Biopankin perusnäyte on 10 ml EDTA-veriputki, mutta biopankkiin on mahdollista tallettaa hyvin monenlaisia näytetyyppejä. Biopankilla on erilaisia näytepaketteja, joihin on valmiiksi mietitty erilaisten potilasryhmien kannalta mielekkäät näytetyypit. Näytepaketti voidaan myös räätälöidä tutkijan tarpeiden mukaisesti.

Mikäli olet kiinnostunut suunnittelemaan näytekeräystä yhteistyössä biopankin kanssa, ota meihin yhteyttä (projektipäällikkö, FT, dosentti, Anu Loukola, anu.loukola@hus.fi).

Miten saan näytteet

-- Näyte-graafi EI LOPULLINEN (esimerkki_graafi.png)

Ota meihin yhteyttä:

-- hahmo (hahmo.jpg)

Knopp Theresa

Erikoissuunnittelija
theresa.knopp@hus.fi
+358 40 537 0330

• näyteluovutusvastaava
• asiakaspalvelu (tutkimus)
• hallinto