Tavoitteemme

Biopankkitoiminnan johtava edelläkävijä

Tavoitteemme on tukea korkeatasoista tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka tähtää tautimekanismien tunnistamiseen, terveyteen ja sairauteen vaikuttavien tekijöiden parempaan ymmärtämiseen ja uusien, parempien hoitojen kehittämiseen. Tutkimustoiminta voi tapahtua akateemisissa tai yritysten tutkimusympäristöissä.

Haluamme olla biopankkitoiminnan johtava edelläkävijä, joka tukee merkittävällä panoksella tutkimusta ja kehitystoimintaa uusien ja parempien hoitojen kehittämiseksi. Olemme aktiivinen kumppani kansallisessa ja kansainvälisessä biopankkien välisessä yhteistyössä ja edistämme aktiivisesti toimintamme tulosten käyttöönottoa potilaiden hoidossa.