Näytekokoelmat

Siirretyt näytekokoelmat

Helsingin Biopankkiin on siirretty jo aiemmin kerättyjä aineistoja ja näytekokoelmia. Näiden tutkimuksellisesti hyvin arvokkaiden aineistojen saaminen osaksi biopankkitoimintaa palvelee lääketieteellistä tutkimusta.

Suostumuksen antajalla on aina mahdollisuus kieltää näytteidensä käyttö biopankissa myös siirron jo tapahduttua.

Helsingin Biopankkiin on siirretty seuraavat aineistot ja kokoelmat:

  • Patologian arkiston näytteet aikaväliltä 1.1.1982–31.8.2013. Aineisto sisältää nykyisen HUSin ja sitä edeltäneiden Uudenmaan alueella toimineiden julkisen terveydenhuollon yksiköiden toimesta diagnostiikkaa varten kerätyt kudosnäytteet. Siirto tapahtui 1.7.2016 ja sisälsi noin miljoonan henkilön näytteet. Aineistonsiirron julkinen tiedonanto löytyy tästä linkistä.
  • Helsingin Urologinen Biopankki (HUB). HUBin aineisto on kerätty vuosina 2012–2015 ja se sisältää noin 2000 urologisen potilaan veri-, virtsa- ja kudosnäytteet. Näytteet siirrettiin osaksi Helsingin Biopankin kokoelmaa HUBin yhdistyttyä Helsingin Biopankkiin toukokuussa 2016. Tiedote HUBin yhdistymisestä Helsingin Biopankkiin löytyy tästä linkistä.
  • Parhaillaan on käynnissä KYMSOTEN vanhojen diagnostisten näytteiden siirto Helsingin Biopankkiin julkisella tiedonannolla. Lisätietoa löydät tästä.

Mikäli haluat tiedustella, onko näytteitäsi siirretty Helsingin Biopankkiin, voit tehdä sen lähettämällä meille tietopyynnön.

Mikäli haluat kieltää näytteittesi siirron ja käytön Helsingin Biopankissa, voit tehdä sen lähettämällä meille vastustamisilmoituksen.