Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuudesta säädetään laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta ja sitä edeltäneessä EU:n saavutettavuusdirektiivissä. Saavutettavuusvaatimukset koskevat Helsingin Biopankin verkkosivustoa 23.9.2020 alkaen. Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin Biopankin verkkosivustoa ja sähköisiä palveluita. Ole osana tiedettä sivustolla erillinen saavutettavuusseloste.

Helsingin Biopankki pyrkii takaamaan www.helsinginbiopankki.fi, helsinkibiobank.fi ja helsingforsbiobank.fi, sekä osanatiedetta.fi,osanatiedettä.fi ja oleosanatiedetta.fi sivustojen saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

helsinginbiopankki.fi-sivusto on julkaistu 20.5.2019. Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 31.1.2020 ja sitä on päivitetty 23.9.2020. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut kolmas osapuoli yhteistyössä sivuston teknisen toimittajan ja Helsingin Biopankin kanssa. Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivuston www.helsinginbiopankki.fi sekä helsinkibiobank.fi ja helsingforsbiobank.fi, joihin tätä selostetta sovelletaan. 

Saavutettavuusselosteen laadinta

Seloste perustuu käyttäjätestaukseen ja itsearvioon sekä testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen.

Saavutettavuuden tila 

www.helsinginbiopankki.fi sekä helsinkibiobank.fi ja helsingforsbiobank.fi, sekä osanatiedetta.fi, osanatiedettä.fi ja oleosanatiedetta.fi sivustojen sisältö ei täytä verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä. Ole osana tiedettä sivuston osalta löytyy erillinen saavutettavuusseloste omilla sivuillaan.

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen 

Sivuston saavutettavuusauditointi tehty 6.3.2020. Sivuston korjaamisen tarjouskilpailu on ratkeaa syyskuussa 2020. Tarjouskilpailun ja valinnan jälkeen sivustolla esiin tulleita puutteita alamme korjata välittömästi. Korjausten jälkeen saavutettavuusselostetta täydennetään ja päivitetään soveltuvin osin. 

Ei-saavutettava sisältö 

 Seuraavissa osa-alueissa löytyy saavutettavuuspuutteita.

Tekstin ja taustan välisissä kontrasti

 Heikot kontrastit aiheuttavat ongelmia etenkin heikkonäköisille ja ikänäköisille henkilöille. WCAG 1.1.1, 2.5.3, WCAG 1.4.3, 1.4.11, 2.4.7

Visuaaliset elementit

Visuaalisten elementtien tekstivastineissa on puutteita, minkä vuoksi ruudunlukijakäyttäjä ei saa niistä selkeää informaatiota WCAG 1.3.1

Maamerkit

Maamerkkipuutteet vaikeuttavat sivujen rakenteen ja tietojen keskinäisten suhteiden ymmärtämistä. Sivujen nimeämisessä puutteita WCAG 2.4.2, käytettävyys.

Sivujen nimet

Sivujen title-attribuuteiksi vaihtelee, minkä vuoksi ruudunlukuohjelmaa käyttävä ei välttämättä pysty erottelemaan sivuja toisistaan. WCAG 2.4.2, käytettävyys.

Otsikointi

HTML-otsikkotasojen käytössä on puutteita. Nämä puutteet vaikeuttavat sivujen rakenteen ja tietojen keskinäisten suhteiden ymmärtämistä. WCAG 1.3.1

Kieliversio ja tutkimusotsikot

Kieliversioissa ja tutkimusten otsikoissa puuttuu ohjelmallinen kielimääritys. Tällä hetkellä ruudunlukijat lukevat englanninkieliset nimet suomalaisittain.WCAG 3.1.1, 3.1.2

Videot

Videoita on upotettu iframe-elemetteihin, joille ei ole määritelty title-attribuuttia. Tämä aiheuttaa sen, että ruudunlukijaa käyttävä ei tiedä ennen videon valitsemista, mistä videosta on kyse, eikä näin ollen voi arvioida, onko video hänelle hyödyllinen. WCAG 1.1.1, 4.1.2

Sivustolta löytyi muutamia videoita esimerkiksi erilaiset esitelmät, joita ei ole tekstitetty. Videoiden kaikki informaatiosisältö ei myöskään selviä ääniraidasta (esimerkiksi välissä näytettävät tekstit). Näin ollen niiden tarjoama sisältö ei ole saavutettava. WCAG 1.2.1, 1.2.2

Etusivulla on taustavideo, joka käynnistyy automaattisesti sivun latauduttua, eikä sitä voi pysäyttää. Automaattisesti liikkuva sisältö voi viedä käyttäjän huomion ja vaikeuttaa olennaiseen sisältöön keskittymistä. WCAG 2.2.2

Hyppylinkki

Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön. WCAG 2.4.1

Sivureititys

Sivustolle pääsee  yhtä reittiä eli navigaation kautta. Kriteeri 2.4.5 vaatii, että sivu löytyy vähintään kahdella tavalla. Tällä hetkellä mahdollisuus puuttuu. WCAG 2.4.5

Aktiivisen kohteen korostaminen

Aktiiviset elementit, kuten valikkorakenteen valittu sivu, on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti. WCAG 1.3.1

Näppäimistönavigointi

Kaikkiin elementteihin ei pääse navigoimaan pelkkää näppäimistöä käyttäen. WCAG 2.1.1

Haitarielementit

Haitarielementeiltä puuttuu rooli ja tilamääritys. Käyttäjän voi olla vaikea ymmärtää, mistä elementeistä on kyse ja onko ne esitetty avattuina vai suljettuina. WCAG 4.1.2, 4.1.3

Mobiiliversiot

Painikkeella ei ole tekstivastinetta, eikä sitä ole merkitty painikkeeksi. Ruudunlukija on elementin kohdalla hiljaa, eikä käyttäjä saa tietoa elementin tarkoituksesta tai olemassaolosta. WCAG 1.1.1, 1.3.1, 4.1.2

Lainsäädännön ulkopuolella oleva ei- saavutettava sisältö

Sivustolla on myös ei-saavutettavaa sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin tai jota ei ole vielä ehditty muuttaa saavutettavaksi kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

1. Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piirin:

·       asiakirjat (esim. doc, pdf, odt), joita ei tarvita asiointiin

·       video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

2. Sisällöt, joiden osalta vetoamme kohtuuttomaan rasitteeseen:

Tiedostojen suuresta määrästä johtuen teemme saavutettavuuskorjauksia sitä mukaa kuin tiedostoja päivitetään. Koulutamme myös henkilöstöämme tuottamaan sisältöä saavutettavasti ja seuraamme sivuston saavutettavuuden tilaa jatkuvasti.

Asiointipalvelut 

Kirjautumisen takana olevat asiointipalvelumme ovat osa erillistä kokonaisuutta, joissa on vahva tunnistautuminen. Asioinnissa on käytössä Suomi.fi-tunnistus, joka on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu. Tunnistautumisessa asiakas valitsee mitä tunnistustapaa haluaa hyödyntää suomi.fi sivustolla. Käytössä biopankkisuostumuksen sähköiset asiakirjat (suostumus, peruutus, rajoitus ja vastustus).

Asiointipalvelut eivät täytä verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimuksia.  

Tällä hetkellä tekstisisältöä ei voi muuttaa muihin tarvittaviin muotoihin, kuten isokokoiseksi tekstiksi, pistekirjoitukseksi, puheeksi, symboleiksi tai yksinkertaisemmaksi kieleksi.  Selvitämme mahdollisuuksia muuttaa tekstisisältöä saavutettavampaan muotoon auditoinnin jälkeen. 

Näppäimistönavigointi / Terveyskylä

Näppäimistöllä ei pääse kielivalintoihin, sillä niitä ei ole toteutettu painikkeina tai linkkeinä. WCAG 1.3.1, 4.1.2

Kielimääritys/ Terveyskylä

Suostumuksiin liittyvissä lomakkeissa oikea kielimääritys puuttuu. WCAG 3.1.1

Suostumusasiakirjat/ Terveyskylä

Lomakesivulla olevat kontrastit eivät ole riittävät. WCAG 1.4.1, 3.2.4

Sähköinen suostumus - pakolliset kentät/ Terveyskylä

Pakollisia lomakekenttiä ei ole merkitty. WCAG 3.3.2, käytettävyys

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen 

Tämä seloste on väliaikainen. Lopullinen seloste ja toimenpiteet tulevat perustumaan kolmannen sertifioidun osapuolen tekemään auditoinnin sen edellyttämien toimenpiteiden toteutukseen niin, että verkkosivusto täyttää direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset viimeistään 31.1.2021. Selostetta tullaan tarkistamaan ja täydentämään seuraavan kerran viimeistään 7.12.2020

HUOM: Saavutettavuus puutteita esiintyy sivustollamme eritasoisesti 31.1.2020 asti. Pahoittelemme tilannetta ja teemme jatkuvasti töitä sivuston korjaamiseksi lain määrittämälle tasolle.

Palaute, yhteystiedot, saavutettavuuskantelun ja -selvityspyynnön tekeminen

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön lähettämällä sähköpostin tai kirjeen alla oleviin osoitteisiin tai soittamalla meille. Vastaamme pyyntöösi 14 päivän sisällä. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla. Ilmoitamme sinulle, jos vastausaikaa jatketaan. Jos emme toimita tietoja saavutettavassa muodossa, laadimme sinulle siitä kirjallisen perustellun todistuksen.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla https://www.helsinginbiopankki.fi/fi/yhteystiedot  

Käyntiosoite: Haartmaninkatu 3 (4. krs), 00290 Helsinki             

Postiosoite: PL 400, 00029 HUS                                                                                                       

p. +358 (0) 50 421 7659  

biopankki(at)hus.fi 

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä selvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Sinulla on oikeus tehdä saavutettavuuskantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, jos emme noudata digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia ja velvollisuuksia. Ohjeet kantelun tekemiseksi

Tietoja saavutetttavuus korjausten etenemisestä

anne.tiihonen@hus.fi