Rekisteritietojen yhdistäminen

Eri rekisterinpitäjien tietojen yhdistäminen

Vaikka biopankeissa on runsaasti kliinistä tietoa, tutkimuskysymykseen vastaaminen edellyttää joissain tapauksissa useiden eri rekisterinpitäjien aineistojen yhdistämistä. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen Syöpärekisteri, Tilastokeskuksen kuolemansyyrekisteri sekä KELA:n lääkekorvaus- ja lääkeostorekisterit. Vastuu yhdistettävien aineistojen luvittamisesta on tutkijalla itsellään, mutta biopankki huolehtii aineistojen yhdistämisestä. 

Kun sosiaali- ja terveystietojen toisiokäyttölaki astuu voimaan 1.1.2020, eri rekisterinpitäjien tietojen yhdistämisestä vastaa erillinen lupaviranomainen.

Mikäli tutkimuskysymykseesi vastaaminen edellyttää eri rekisterinpitäjien tietojen yhdistelemistä, otathan asian esiin jo esitiedusteluvaiheessa. Lisätietoa aineistojen yhdistämisestä saat Helsingin Biopankista:

-- Otto Manninen 1 LOW (1_Otto_Manninen_1_low.jpg)

Otto Manninen

data-analyytikko, FT
otto.manninen@hus.fi