Organisaatio

Helsingin Biopankin organisaatio

Helsingin Biopankki toimii HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan osana. Biopankkia johtaa ja biopankin toiminnasta vastaa biopankin johtaja. Biopankin johtajalla on tukenaan biopankin tieteellinen johtaja ja johdettavanaan noin 30 eri alojen asiantuntijoista koostuva yksikkö.

Biopankin perustajat HUS, Helsingin yliopisto, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY) ovat edustettuina biopankin ohjausryhmässä, joka on ylin biopankin toimintaa ohjaava ryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii HUSin johtajaylilääkäri.