Neurologiset taudit

Prolyl oligopeptidase (PREP) – a novel early biomarker for Tau related neurodegeneration

Timo Myöhänen (Helsingin yliopisto)

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia prolyylioligopeptiaasi-entsyymin (PREP) muutoksia Alzheimerin taudissa ja muissa hermostoa rappeuttavissa sairauksissa ja selvittää, voisiko PREP toimia merkkiaineena alkavalle hermosolutuholle.

Somatic mutations in multiple sclerosis

Pentti Tienari (HUS)

Tutkimuksessa analysoidaan MS-potilaiden ja verrokkien veren CD8+ lymfosyytteja somaattisten mutaatioiden suhteen. Analyysissä käytetään referenssi-DNA:ta kokoverestä, johon kutakin tutkimusnäytettä verrataan mutaatioiden löytämiseksi.

Meningeal Lymphatic Vessels in Neurological Diseases

Kari Alitalo (Helsingin yliopisto)

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ihmisessä aivoja ympäröivien imusuonten hienorakenne ja osallisuus keskushermoston sairauksiin analysoimalla biopankkiin kerättyjä kudosnäytteitä.

FinnGen (www.finngen.fi)

Koko Suomen kattava biopankkitutkimus, jossa ovat mukana kaikki Suomen biopankit

FinnGen-tutkimuksen päätavoitteena on sairausmekanismien parempi ymmärtäminen yhdistämällä genomi- ja terveystietoa. Hankkeen odotetaan tuovan uutta tietoa terveydenhuollon ja sairaanhoidon tehostamiseksi, mikä hyödyttää jokaista kansalaista tulevaisuudessa. Tämä on mahdollista vain suuria näytemääriä analysoimalla. Siksi tavoitteena on saada tutkimukseen biopankkien kautta puolen miljoonan suomalaisen näytteet. Helsingin Biopankista hankkeelle lähtee yli 100 000 henkilön näytteet. FinnGen -tutkimuksen kliiniset painopistealueet ovat syöpätaudit, neurologiset sairaudet, keuhkotaudit, gastroenterologiset sairaudet, kardiometaboliset sairaudet, silmäsairaudet, ihosairaudet, reumatologiset sairaudet ja syöpätaudit.