Näytteiden ja tietojen luovutus

Näytteiden ja tietojen luovutus biopankkitutkimukseen

Esiselvityspyyntö

Eettinen arviointi

Aineistonluovutuspyyntö

Näytteiden ja tietojen luovutus

Tutkimustulosten julkaiseminen ja palauttaminen biopankkiin

Hinnasto

Esiselvityspyyntö

Helsingin Biopankki käyttää FINGENIOUS™ -järjestelmää sähköiseen asiointiin. FINGENIOUS™ on Suomen Biopankkien Osuuskunnan (FINBB) hallinnoima palvelu, jonka kautta tutkijan on mahdollista lähestyä halutessaan kaikkia sairaalabiopankkeja yhdellä hakemuksella.

Esiselvitysvaiheessa varmistuu, löytyykö biopankista näytteitä ja dataa haluamillasi inkluusio- ja ekskluusiokriteereillä (esim. diagnoosit). Esiselvityksen vastauksen saat 1-3 viikossa. Huomioithan, että biopankin vastaus esiselvityspyyntöön on pakollinen liite HUSin eettisen toimikunnan lausuntohakemukseen.  

Jättääksesi uuden esiselvityspyynnön sinun tulee ensin rekisteröityä FINGENIOUSTM palveluun.

FINGENIOUSTM palvelu ei toimi Internet Explorer selaimella. Ole hyvä ja valitse Google Chrome tai Mozilla Firefox selain päästäksesi FINGENIOUSTM sähköiseen palveluun.

Rekisteröidy tai kirjaudu FINGENIOUS™ -palveluun

Eettinen arviointi

Eettisen toimikunnan puolto on Helsingin Biopankin näytteiden luovutuksen ehto. Tutkija voi jättää lausuntohakemuksen HUSin eettiselle toimikunnalle käyttäen Tutkijan työpöytä-nimistä HUSin sähköistä asiointijärjestelmää. Mikäli tutkimus on saanut puoltavan lausunnon HUSin ulkopuoliselta eettiseltä tai tieteelliseettiseltä toimikunnalta, toinen lausunto ei ole tarpeen. Mainitsethan tästä esiselvitystä tehdessäsi.

 Alta voit ladata:

Varaa eettisen lausunnon saamiseksi aikaa noin neljä viikkoa. Biopankkitutkimukset voi jättää arvioitavaksi kaikkiin toimikuntiin.

Tutkijan työpöytään voivat kirjautua kaikki, joilla on suomalainen henkilötunnus. Jos tutkimusryhmässä ei ole suomalaista yhteistyökumppania, Helsingin Biopankin henkilöstö voi täyttää sähköisen lomakkeen tutkimusryhmän puolesta.

HUSin tutkija: huomioithan, että saatuasi eettiseltä toimikunnalta puoltavan lausunnon tutkimuksellesi, sinun tulee myös jättää HUS tutkimuslupahakemus tutkijan työpöydän kautta.

Siirry tutkijan työpöydälle

Aineistonluovutuspyyntö

Helsingin Biopankki käyttää FINGENIOUS™ -järjestelmää sähköiseen asiointiin.

Kun olet tehnyt FINGENIOUS™ -järjestelmän kautta sähköisen esiselvityksen, saanut siihen vastauksen Helsingin Biopankista ja saanut eettiseltä toimikunnalta puoltavan lausunnon tutkimuksen toteuttamiseksi, voit jättää näytteiden ja tietojen luovutuspyynnön Helsingin Biopankkiin.

Siirry FINGENIOUS-järjestelmään

Näytteiden ja tietojen luovutus

Lopullisen päätöksen näytteiden luovuttamisesta tekee HUSin johtajaylilääkäri (JYL) Helsingin Biopankin esityksestä. Johtajaylilääkärin puoltavan päätöksen jälkeen Helsingin Biopankki laatii luovutussopimuksen (Material Transfer Agreement, MTA), jonka tutkija ja hänen taustaorganisaationsa edustaja allekirjoittavat ennen näytteiden ja niihin liittyvien tietojen luovuttamista. Taustaorganisaatio voi olla suomalainen tai kansainvälinen tutkimuslaitos tai yritys. MTA sisältää hinta-arvion.

Näytteiden luovuttamisprosessiin kuluva aika riippuu pyydettyjen näytteiden tyypistä ja määrästä sekä tutkimusryhmän mahdollisuuksista tarvittaessa avustaa kliinistä asiantuntemusta vaadittavissa tehtävissä.Yleensä näytteet voidaan luovuttaa 1-6kk aineistonluovutuspyynnön vastaanottamisesta.

Huomaa, että vaikka tutkimuksella on voimassa oleva päätös ja MTA, Helsingin Biopankki ei voi taata näytteiden toimittamista. Biopankkitutkimukseen menevien näytteiden lopullinen valinta tapahtuu aina yhteistyössä kliinikoiden kanssa. Valinnassa otetaan huomioon näytteiden mahdollinen ensisijainen tarve kliinisessä käytössä, tietojen ja näytteiden laatu, sekä potilaan sairaushistoria ja muut mahdolliset poissulkemisperusteet. 

Tutkimustulosten julkaiseminen ja palauttaminen biopankkiin

Helsingin Biopankki edellyttää näytteistä analysoitujen tulosten ja/tai raakadatan palauttamista biopankkiin, jotta data olisi jatkossa mahdollista hyödyntää muissa samoja näytteitä hyödyntävissä biopankkitutkimuksissa. Tämä edellyttää tutkimushankkeelta yksityiskohtaista kuvausta käytetyistä menetelmistä ja laatukriteereistä. Nämä voi voi kuvata esimerkiksi alan tieteellisessä julkaisussa, jolloin biopankille toimitetaan linkki julkaisuun. Kaikki toimitetut linkit julkaistaan myös nettisivuillamme tutkimuskuvausten alle jolloin myös biopankkisuostumuksen antaneet voivat seurata biopankkitutkimuksista saatuja tuloksia. Biopankin kanssa on mahdollista sopia, että tutkimustulokset luovutetaan edelleen muiden tutkijoiden käyttöön vasta tulosten julkaisemisen jälkeen.

Hinnasto

Helsingin Biopankin taustaorganisaatioiden (HUS, HY, Kymsote, Eksote, PHHYKY) tutkijoita ei veloiteta näytteistä, ainoastaan näytteiden poimimiseen ja tietojen yhdistämiseen kuluneesta työajasta. Voit tiedustella hinnastoamme sähköpostitse (biobank.inquiries@hus.fi).