Näytekeräys

-- hki_biopankki_kuvituskuva_08 (hki_biopankki_kuvituskuva_08.jpg)-- hki_biopankki_kuvituskuva_08 (hki_biopankki_kuvituskuva_08.jpg)Näytekeräys yhteistyössä biopankin kanssa

Osa nykyaikaista tutkimusta on, että tutkimusaineistot kerätään suoraan biopankkiin.

Tutkimushankkeen uusien näytekeräysten toteuttaminen yhteistyössä biopankin kanssa takaa näytteiden laadun ja toiminnan kustannustehokkuuden. Biopankkisuostumuksella kerätyt aineistot mahdollistavat näytteiden hyödyntämisen monenlaisiin kysymyksenasetteluihin – myös sellaisiin, joita emme juuri tällä hetkellä tule ajatelleeksi.

Mitä etuja tutkijalle on näytekeräyksen toteuttamisesta yhteistyössä biopankin kanssa?

  • Näytteenotossa noudatetaan samoja laatukriteerejä kuin diagnostisessa näytteenotossa
  • Helsingin Biopankki kattaa näytteiden keräyksestä, käsittelystä ja säilyttämisestä koituvat kustannukset
  • Biopankkiaineiston karttuessa tutkijoiden käytössä on laajat, laadukkaasti kerätyt ja säilytetyt aineistot
  • Biopankkinäytteet kerätään laajalla suostumuksella, mikä mahdollistaa näytteiden käytön monenlaisiin kysymyksenasetteluihin
  • Valtaosa biopankkisuostumuksen antaneista antaa myös luvan uudelleenkontaktointiin, mikä mahdollistaa lisänäytteiden pyytämisen
  • Biopankkisuostumuksen antajasta diagnostiikkaa varten kerätyt näytteet ovat myös tutkimuksen hyödynnettävissä (sillä edellytyksellä, että diagnostiikan tarpeet eivät vaarannu)
  • Biopankki tuottaa tietojärjestelmistään ajantasaisen terveystiedon tutkijalle
  • Biopankkinäytteeseen on yhdistettävissä myös aiempien biopankkitutkimusten tuottama data

Jos kyseessä ovat pienet näytetilavuudet (esim. pienet kudospalat), tutkimushanke ja biopankki voivat sopia ajanjaksosta, jonka aikana biopankki ei luovuta kyseisiä näytteitä muille tutkimushankkeille konsultoimatta ensin alkuperäistä tutkimushanketta.

Helsingin Biopankin perusnäyte on 10 ml:n EDTA-plasma-veriputki, mutta biopankkiin on mahdollista tallettaa hyvin monenlaisia näytetyyppejä. Biopankilla on erilaisia näytepaketteja, joihin on valmiiksi mietitty erilaisten potilasryhmien kannalta mielekkäät näytetyypit. Näytepaketti voidaan myös räätälöidä tutkijan tarpeiden mukaisesti.

Mikäli olet kiinnostunut suunnittelemaan näytekeräystä yhteistyössä biopankin kanssa, ota meihin yhteyttä:

-- Anu Loukola 1 LOW (Anu_Loukola_1_low.jpg)

Anu Loukola

projektipäällikkö, FT, dosentti
FinnGen-hankkeen kansallisen
näytekeräyksen koordinaattori
anu.loukola@hus.fi
+358 400 786 395