Muut sairaudet

Membranoproliferative glomerulonephritis in Helsinki and Uusimaa hospital district from 2006 to 2017

Marja Kovala ja Anne Räisänen-Sokolowski (HUSLAB Patologia)

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää membranoproliferatiivisen glomerulonefriitin (MPNG) taudin etiologiaa, hoitoa ja ennustetta uudelleenarvioimalla kaikki yli 18-vuotiaat MPNG-potilaat, jotka ovat saaneet MPNG-diagnoosin munuaisbiopsiasta vuosina 2006–2017. Myös TMA-diagnoosin saaneiden potilaiden munuaisnäytteet uudelleenarvioidaan ja katsotaan, löytyykö heidän joukostaan MPGN-tautia sairastavia potilaita.

Development of molecular diagnostic tools for early detection of schizophrenia

Dan Lindholm ja Antti Vaheri (Helsingin yliopisto)

Tutkimuksen tavoitteena on uusien molekyylisten markkereiden identifioiminen, jonka avulla skitsofrenian diagnostisointi ja taudin kulun ennustaminen helpottuisivat.

Etiology of recurrent miscarriage – an immunological problem of early pregnancy?

Aila Tiitinen (HUS)

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää toistuvan keskenmenon taustalla mahdollisesti olevia immunologisen järjestelmän häiriöitä toistuvia keskenmenoja kokeneilla naisilla ja terveillä verrokkinaisilla ennen raskautta otetuista kohdun limakalvonäytteistä.

Mutations in the immune response pathways linked to autoimmune diseases

Satu Mustjoki ja Mikko Tyster (Helsingin yliopisto)

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa somaattisten ja ituradan immunoregulatoristen geenien mutaatioiden yleisyyttä nivelreumassa sekä muissa autoimmuunisairauksissa.

Idiopathic Orbital Inflammation in Finnish Population

Marita Uusitalo, Olli Tynninen ja Veli-Matti Kuronen (HUS)

Tutkimuksessa selvitetään idiopaattista orbitan (silmäkuopan ja sitä ympäröivien kudosten) inflammaatiosairautta suomalaisessa väestössä käyttäen otoksena HYKSin potilaita. Tavoitteena on kuvata taudin yleisyyttä ja ilmenemismuotoja, tarkentaa poissulkudiagnostiikkaa ja liitännäissairauksia koskevaa tietoa. Tämä parantaa taudinmääritystä ja mahdollistaa täsmällisemmät hoidot tautitiloihin.

Inflammatory Bowel Disease Translational Genetics (IBD TransGen)

Samuli Ripatti (Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM ja Broad Institute of MIT and Harvard)

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa erityisesti suomalaisen väestön tulehduksellisten suolistosairauksien geneettisiä riskitekijöitä. Tutkimuksessa pyritään myös luomaan toimintamalleja yksilöllisen lääkityksen toteuttamiseksi tulehduksellisia suolistosairauksia hoidettaessa.

Liittyvätkö Chlamydiales-lahkon äskettäin kuvatut bakteerit keskenmenoihin?

Mirja Puolakkainen (Helsingin yliopisto, HUSLAB)

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia Chlamydiales-bakteerien (CLO) osallisuutta keskenmenoihin. Tutkimuksessa hyödynnetään patologian kudosnäytteitä.

Inflammatory bowel disease (IBD) associated with primary sclerosing cholangitis (PSC)

Martti Färkkilä (HUS), Johanna Arola (HUS), Rauf Samaletdin (HUS), Vidya Velagaudi (FIMM)

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää primaarin sklerosoivan kolangiitin (PSC) vaikutusta tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) taudinkulkuun ja selvittää IBD:n erityispiirteet suhteessa PSC:n diagnostiikkaan.

FinnGen (www.finngen.fi)

Koko Suomen kattava biopankkitutkimus, jossa ovat mukana kaikki Suomen biopankit

FinnGen-tutkimuksen päätavoitteena on sairausmekanismien parempi ymmärtäminen yhdistämällä genomi- ja terveystietoa. Hankkeen odotetaan tuovan uutta tietoa terveydenhuollon ja sairaanhoidon tehostamiseksi, mikä hyödyttää jokaista kansalaista tulevaisuudessa. Tämä on mahdollista vain suuria näytemääriä analysoimalla. Siksi tavoitteena on saada tutkimukseen biopankkien kautta puolen miljoonan suomalaisen näytteet. Helsingin Biopankista hankkeelle lähtee yli 100 000 henkilön näytteet. FinnGen -tutkimuksen kliiniset painopistealueet ovat syöpätaudit, neurologiset sairaudet, keuhkotaudit, gastroenterologiset sairaudet, kardiometaboliset sairaudet, silmäsairaudet, ihosairaudet, reumatologiset sairaudet ja syöpätaudit.