Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia vanhojen aineistojen siirroista

  • Miksi vanhoja näytteitä ja tietoja siirretään?
  • Siirto liittyy biopankkitoiminnan vahvistamiseen Suomessa. 1.9.2013 voimaan tulleen biopankkilain mukaan uusien näytteiden kerääminen biopankkiin vaatii aina henkilökohtaisen biopankkisuostumuksen. Vanhojen aineistojen osalta suostumuksen pyytäminen on kuitenkin näytteiden suuren määrän vuoksi huomattavasti hankalampaa. Potilaiden hoidon yhteydessä on vuosikymmenien ajan arkistoitu esimerkiksi syöpäkudosta, koska sitä saatetaan tarvita diagnoosin vahvistamiseen tai tarkentamiseen myöhemmin tai syövän uusiutuessa. Tällaisten tutkimuksellisesti erittäin arvokkaiden näytekokoelmien saattaminen biopankkitoiminnan piiriin edesauttaa merkittävällä tavalla lääketieteellistä tutkimusta.

  • Miten voin varmistaa, onko näytteitäni siirretty biopankkiin?
  • Voit olla yhteydessä biopankkiin ja pyytää biopankista selvityspyyntölomakkeen tietojen tarkastamista varten. Lomake on myös mahdollista ladata ja tulostaa Helsingin Biopankin verkkosivuilta.

  • Kuinka voin kieltää vanhojen näytteiden siirron?
  • Voit perua antamasi suostumuksen tai vastustaa näytteidesi ja tietojesi käsittelyä käyttämällä Helsingin Biopankin sähköistä asiointipalvelua. Voit myös ladata lomakkeet Helsingin Biopankin verkkosivuilta tai voimme lähettää ne sinulle pyydettäessä. Perumista ja vastustamista koskevat tiedot kirjataan kieltorekisteriin, eivätkä biopankkiin siirrettävän aineiston osana olevat näytteesi ja tietosi tällöin siirry Helsingin Biopankkiin.