Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Helsingin Biopankista

 • Mikä on Helsingin Biopankki?
 • Helsingin Biopankki on HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan yksikkö, joka kerää ja säilyttää biologisia näytteitä, kuten veri- ja kudosnäytteitä, sekä näytteenantajaan liittyvää terveystietoa lääketieteellistä tutkimusta varten. Helsingin Biopankki ei tavoittele taloudellista voittoa.

 • Voiko biopankkitoiminnasta olla minulle jotain hyötyä?
 • Biopankkitoiminta edistää lääketieteellistä tutkimusta. Toiminnan tavoitteena on kehittää tutkimukseen perustuvia parhaita mahdollisia hoitoja potilaille. Mitä suurempia aineistoja on mahdollista yhdistellä, sitä tarkemmin voimme esimerkiksi selvittää, miksi toiset sairastuvat ja toiset eivät, tai miksi osa potilaista hyötyy hoidoista, jotka ovat toisille tehottomia tai jopa vahingollisia. 

  Yksittäiselle näytteenantajalle biopankkitoiminnasta ei välttämättä koidu suoraa hyötyä, sillä lääketieteelliset tutkimukset vievät vuosia. Näin ollen on todennäköistä, että saatu hyöty kohdistuu tuleviin sukupolviin, lapsiimme ja lapsenlapsiimme. On kuitenkin poikkeustapauksissa mahdollista, että näytteenantaja saattaa itsekin hyötyä biopankkitutkimuksen tuloksista.

 • Voiko biopankkitoiminnasta olla minulle jotain haittaa?
 • Osallistumisesta ei koidu kenellekään haittaa. Biopankkilaissa on tarkoin säännelty, että näytteitä ja tietoja saa käyttää vain biopankkitutkimukseen. Biopankkinäytteet ovat myös tarvittaessa diagnostiikan käytettävissä. Biopankki luovuttaa näytteitä ja tietoja vain eettisen toimikunnan ja johtajaylilääkärin hyväksymään tutkimukseen. Biopankin näytteitä ja tietoja käsitellään aina äärimmäisen luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti.

  Biopankkilaki kieltää biopankkinäytteiden käyttämisen mm. rikostutkintaan, hallinnolliseen päätöksentekoon tai sukulaisuusselvitykseen. Biopankkinäytteitä tai näytteistä määritettyä tietoa ei myöskään saa luovuttaa esimerkiksi vakuutusyhtiöille tai työnantajalle.

  Biopankkisuostumus on vapaaehtoinen eikä myöskään sen antamatta jättämisestä ole haittaa.

 • Miten voin antaa suostumuksen ja näytteen Helsingin Biopankkiin?
 • Täysi-ikäinen voi antaa suostumuksensa sähköisesti suoraan biopankkiin. Biopankin selvitys- ja suostumuslomake voidaan postittaa esimerkiksi sairaalan (HUS, Kymsote, Eksote, Päijät-Häme) kutsukirjeen mukana ja lomakkeita on myös saatavilla vastaanotoilla ja laboratorioissa. Lisäksi voit ladata suostumuslomakkeen Helsingin Biopankin verkkosivuilta tai pyytää Helsingin Biopankkia postittamaan lomakkeet sinulle. Voit palauttaa suostumuksen hoidon yhteydessä henkilökunnalle tai lähettää sen postissa biopankkiin. 

  Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 

  HUS, Helsingin Biopankki
  Info HUSBI
  Tunnus 5000493
  00003VASTAUSLÄHETYS

  Postimaksu on maksettu eikä postimerkkiä tarvita.

  Suostumuksen antamisen yhteydessä tai sen jälkeen tehdään lähete biopankkinäytteen ottoa varten. Voit antaa näytteen HUSin, Kymsoten, Eksoten tai Päijät-Hämeen laboratorioissa. Hoitojakson aikana se saatetaan ottaa myös osastolla näytteenoton yhteydessä. Sairaalahoidossa olevilta voidaan kerätä useampia eri biopankkinäytelaatuja (esim. verinäyte, kudosnäyte) hoidon eri vaiheissa.

 • Kuka voi antaa biopankkisuostumuksen ja -näytteen?
 • Suostumuksen ja näytteen voi antaa riippumatta iästä tai terveydentilasta. Biopankkiin kerätään näytteitä sekä sairaista että terveistä henkilöistä. Lasten ja nuorten näytteet ovat tärkeitä, jotta voidaan tutkia eri ikäryhmien sairauksia. Ainoa edellytys biopankkinäytteen antamiselle on voimassa oleva suomalainen henkilötunnus, jonka avulla suostumuksesi ja näytteesi rekisteröidään Helsingin Biopankkiin. Alaikäinen ei voi itse antaa biopankkisuostumusta, mutta huoltaja voi antaa sen alaikäisen puolesta.

 • Olen alaikäinen, voinko antaa suostumuksen ja näytteen biopankkiin?
 • Alaikäinen ei voi itse antaa suostumusta, mutta huoltaja voi antaa sen alaikäisen puolesta. Tämän lisäksi alaikäinen voi antaa oheissuostumuksen. Helsingin Biopankilla on erillinen lomake alaikäisen suostumusta varten.

 • Voiko holhouksen alainen henkilö antaa biopankkisuostumuksen ja -näytteen?
 • Holhouksen alainen henkilö voi antaa biopankkisuostumuksen holhoojan suostumuksella. Tällöin on esitettävä oikeaksi todistetut kopiot virallisesta holhoussopimuksesta.

 • Kuinka voin perua suostumukseni tai vastustaa tietojeni käsittelyä biopankissa?
 • Voit perua biopankkisuostumuksesi tai vastustaa näytteidesi ja tietojesi käyttöä seuraavilla tavoilla:

  1) voit käyttää sähköistä asiointipalveluamme,

  2) voit ladata Helsingin Biopankin verkkosivuilta perumis- tai vastustamislomakkeen ja lähettää sen meille postitse,

  3) voit pyytää Helsingin Biopankkia lähettämään sinulle lomakkeen, jonka voit palauttaa meille postitse.

  Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
  HUS, Helsingin Biopankki
  Info HUSBI
  Tunnus 5000493
  00003 VASTAUSLÄHETYS

  Postimaksu on maksettu eikä postimerkkiä tarvita.

 • Mitä näen omakannasta?
 • Valitettavasti omakannassa ei vielä ole biopankkiosuutta.

 • Missä voin käydä antamassa näytteen?
 • Vastaanotettuamme suostumuksesi annamme sinulle ohjeet biopankkinäytteen antamista varten. Biopankkinäyte annetaan ensisijaisesti diagnostisen näytteenoton yhteydessä HUSin, Kymsoten, Eksoten tai Päijät-Hämeen laboratoriossa. Tarkemmat tiedot toimipisteistä löytyvät kunkin sairaalan omilta sivuilta. Jos olet hoidettavana sairaalassa, biopankkinäyte voidaan ottaa myös osastolla näytteenoton yhteydessä.

 • Voinko syödä tai ottaa lääkkeet, kun menen antamaan näytettä?
 • Biopankkinäytettä varten ei tarvitse paastota. Lääkärin määräämät lääkkeet tulee ottaa lääkärin ohjeiden mukaisesti. Jos olet samanaikaisesti menossa antamaan muita näytteitä, sinun tulee noudattaa näiden näytteiden osalta saamiasi ohjeita.

 • Kuka näytteitäni tai tietojani käyttää?
 • Näytteitä ja tietoja voivat hyödyntää akateemiset tutkijat, julkiset ja yksityiset terveydenhuollon toimijat sekä lääkealan yritykset, jotka ovat saaneet eettiseltä toimikunnalta hyväksynnän käyttää biopankkinäytteitä ja näytteeseen tai näytteenantajaan liittyviä tietoja.

 • Voiko henkilötietoja joutua vääriin käsiin?
 • Riski tähän on erittäin pieni. Biopankki käsittelee näytteitä ja tietoja salassa pidettävän tiedon tietoturvavaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi näyteputken päällä oleva nimi ja henkilötunnus korvataan biopankissa koodilla ja tunnisteellinen näyteputki hävitetään. Näytteitä ja tietoja käsitellään biopankissa koodattuina.

 • Mitä tietoja näytteeseen liitetään?
 • Aluksi näytteeseen liitetään vain näytteenottoaika ja -paikka, näytetyyppi ja tieto suostumuksesta. Jos näyte päätyy tieteelliseen tutkimukseen, näytteeseen voidaan liittää lääketieteellisessä tutkimuksessa tarvittavia tietoja siinä laajuudessa kuin tutkimus on saanut eettiseltä toimikunnalta luvan. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi erilaiset terveystiedot (diagnoosit, lääketieteelliset toimenpiteet, laboratorio- ja muut tutkimustulokset, kuvantamistallenteet).

 • Mistä biopankkinäytteeseen liitettävät tiedot tulevat ja kuinka yksilöllisiä ne ovat?
 • Tiedot tulevat HUSin Tietoaltaasta, johon on liitetty useista HUSin potilastietojärjestelmistä peräisin olevia potilastietoja. Kymsoten, Eksoten ja Päijät-Hämeen potilastietojärjestelmistä saatava biopankkisuostumuksen antajaa koskeva tieto saatetaan erillissopimuksella biopankkitoiminnan piiriin.

  Biopankkinäytteeseen voidaan yhdistää yksilötason tietoa liittyen esim. diagnooseihin ja hoitotoimenpiteisiin, siinä laajuudessa kuin tutkimushanke on eettisen toimikunnan hyväksymässä tutkimussuunnitelmassaan kuvannut. Tutkimushankkeelle näytteet ja tiedot luovutetaan koodattuna, jolloin yksittäistä potilasta ei voi tunnistaa.

 • Miten tiedot säilytetään?
 • Tiedot säilytetään Helsingin Biopankin hallinnoimissa tietojärjestelmissä. Biopankin tietojenkäsittelyä koskevat samat tietoturvavaatimukset kuin sairaalan potilastietojärjestelmiä.

 • Voiko biopankkinäytteeseen yhdistää jonkin toisen rekisterin tietoja?
 • Kahden eri rekisterinpitäjän tietoja voi yhdistää vain erillisellä luvalla. Tutkimusryhmä voi hakea eettiseltä toimikunnalta luvan yhdistää esimerkiksi Kelan lääkerekisteritietoja tutkimukseensa. Kun sosiaali- ja terveystiedon toisiokäyttölaki astuu voimaan (todennäköisesti 1.1.2020), eri rekisterinpitäjien tietojen yhdistämisestä vastaa uusi lupaviranomainen.

 • Luovutetaanko näytteitäni tai tietojani ulkomaille?
 • Tämä on mahdollista. Näytteiden ja tietojen omistusoikeus säilyy kuitenkin aina Suomessa. Tietoja ja näytteitä voidaan luovuttaa ulkomaille tiettyjen periaatteiden täyttyessä. EU:n ulkopuolelle tietoa luovutettaessa tietoturvatason täytyy olla sama kuin EU:ssa. Katso lisää täältä (linkki kohtaan ”Tietosuojakäytänteet”).

 • Myydäänkö näytteitä ulkomaille tai lääkeyrityksille?
 • Näytteitä ja tietoja voidaan luovuttaa tutkimukseen ja kehityshankkeisiin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Näytteiden ja tietojen omistusoikeus säilyy kuitenkin aina Suomessa. Tutkimustulokset palautuvat Suomeen ja ovat edelleen käytettävissä uusiin tutkimuksiin. Uusien lääkkeiden kehittäminen on tällä hetkellä lähes yksinomaan lääketeollisuuden vastuulla. Siksi on tärkeää, että tutkimuksissa on edustettuina myös lääkeyrityksiä.

 • Saanko vastauksia näytteistäni ja mitä näytteistäni tutkitaan?
 • Näytteenantajalla on oikeus kysyä, mihin tutkimuksiin näyte on luovutettu sekä millaisia tuloksia tutkimuksista on saatu. Tuloksia pystyy harvoin käyttämään suoraan näytteenantajan terveyden- tai sairaanhoidossa, mutta joskus sekin voi olla mahdollista.

  Biopankkinäytteestäsi ei automaattisesti määritetä mitään. Jos näytteesi päätyy biopankkitutkimushankkeelle, tutkimus kestää usein vuosia ja tulokset ovat käytettävissä vasta projektin päätyttyä. Jos haluat tiedustella, missä tutkimuksissa näytettäsi on mahdollisesti käytetty, voit käyttää tähän sähköistä lomaketta tai täyttää selvityslomakkeen ja lähettää sen Helsingin Biopankkiin.

 • Koska ja miten biopankki kertoo terveyttä koskevia tietoja tutkittaville?
 • Terveyttä koskevien tietojen palauttaminen näytteenantajalle arvioidaan tapauskohtaisesti. Tietoja palautetaan näytteenantajalle, jos tutkimuksessa on löydetty terveyden kannalta merkittävää tietoa liittyen sairauteen, johon on olemassa hoito tai ennaltaehkäisy. Yhteydenottotapa, mahdollinen hoito ja lisäselvitykset arvioidaan tapauskohtaisesti. Tietoa voidaan palauttaa vain, jos suostumuksen antaja on suostumuslomakkeessa antanut tähän luvan (”Lisäksi suostun siihen, että biopankki voi ottaa minuun yhteyttä… ilmoittaakseen minulle näytteestäni selvinneestä, terveyteni kannalta merkittävästä löydöksestä”).

 • Kuinka usein biopankki haluaa tavata minua?
 • Tyypillisesti suostumuksen antajilta otetaan vain yksi biopankkiverinäyte. Biopankki ottaa erittäin harvoin yhteyttä suostumuksen antajiin. Biopankki voi ottaa sinuun yhteyttä vain, jos olet antanut siihen luvan suostumuslomakkeessa (”Lisäksi suostun siihen, että biopankki voi ottaa minuun yhteyttä… ilmoittaakseen minulle näytteestäni selvinneestä, terveyteni kannalta merkittävästä löydöksestä… tiedustellakseen halukkuuttani osallistua sellaiseen tutkimukseen tai näytteenottoon, jota tämä suostumus ei mahdollista”). Mahdollinen yhteydenotto voisi koskea esimerkiksi uuden näytteen pyytämistä.

 • Muistelen osallistuneeni jo aiemmin biopankkiin, nyt sain kutsukirjeen mukana jälleen biopankkipaperit. Täytänkö ne uudelleen?
 • Papereita ei tarvitse täyttää uudestaan. Jos et ole varma osallistumisestasi, voit ottaa yhteyttä biopankkiin varmistaaksesi, oletko jo aiemmin antanut suostumuksesi. Mitään haittaa ei koidu siitä, jos vahingossa täytät suostumuslomakkeen uudelleen.

 • Miten biopankkien näytekeräys ja toiminta rahoitetaan?
 • Pääosa biopankkien perusrahoituksesta tulee sairaanhoitopiireiltä ja yliopistoilta. Näytteitä ja tietoja hyödyntäviltä projekteilta veloitetaan näytteiden ja tietojen luovuttamisesta aiheutuvia kulukorvauksia. Helsingin Biopankki ei tavoittele taloudellista voittoa.