Hengitystiesairaudet

Keuhkofibroosipotilaiden mutaatioiden karakterisointi

Ulla Hodgson (HYKS, Sydän- ja Keuhkokeskus)

Pyrimme selvittämään idiopaattisen keuhkofibroosin  (IPF) vuoksi keuhkonsiirtoon päätyneiden potilaiden mutaatioita veri- ja keuhkokudosnäytteistä, ja arvioimaan, vaikuttavatko mutaatiot potilaiden siirronjälkeisiin verenkuvamuutoksiin, ja pystymmekö  mutaatioita tunnistamalla ymmärtämään myös taudin ilmaantumista ja etenemistä.

Quality Registry and Biobank for Thoracic Malignancies

Marjukka Myllärniemi, Ilkka Ilonen ja Jari Räsänen (Helsingin yliopisto, HUS)

Tutkimuksen tavoitteena on etsiä mesoteliooman ja muiden rintakehän syöpäsairauksien merkkiaineita verestä ja verrata niitä taudinkulkuun ja kliinisiin tietoihin sekä verrokkipotilaisiin, joilla ei ole pahanlaatuista sairautta.

Molecular profiling of idiopathic pulmonary fibrosis

Marjukka Myllärniemi (Helsingin yliopisto)

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ne proteiinit, joiden veripitoisuus on muuttunut idiopaattista keuhkofibroosia (IPF) sairastavilla potilailla. Tutkimukseen on kerätty 23 potilaan verinäytekohortti, johon etsitään Helsingin Biopankista ikä- ja sukupuolivakioituja verrokkinäytteitä proteiinianalyyseja varten.

Lasten diffuusien keuhkosairauksien HRTT-löydökset -hanke

Laura Martelius (HUS)

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa keuhkobiopsialla diagnosoitujen diffuusien keuhkosairauksien lukumäärä lapsilla, joille on tehty HRTT-tutkimus (high-resolution tietokonetomografia) HUS Lastenklinikalla sekä dokumentoida tautikohtaisesti HRTT-tutkimusten kuvantamislöydöksiä.

Biomarkkerit keuhkon karsinoidituumoreissa

Johanna Arola ja Tiina Vesterinen (Helsingin yliopisto)

Biopankkitutkimuksen tavoitteena on löytää keuhkokarsinoiditaudin ennustetta ja hoitovastetta kuvaavia merkkiaineita hyödyntämällä tutkimuksessa biopankkiin tallennettuja kudosnäytteitä. Uusilla merkkiaineilla pyritään parantamaan taudin diagnostiikkaa sekä antamaan tukea potilaiden seurannan ja hoitojen räätälöintiin liittyvälle päätöksenteolle.

https://academic.oup.com/jcem/advance-article-abstract/doi/10.1210/jc.2018-01931/5289725

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00428-019-02625-6.pdf

https://ec.bioscientifica.com/view/journals/ec/8/8/EC-19-0308.xml

Comprehensive Primary Lung Tumour Analysis to Evaluate Precision Medicine Opportunities

Emmy Verschuren (Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM)

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia keuhkosyövän kudostyyppispesifistä immuuniympäristöä. Tutkimusta varten immunovärjätään levyepiteeli-, adenoskvamoosi- ja papillaarista adenokarsinoomaa, jotta selvitetään kasvaimen kehitykseen positiivisesti vaikuttavien neutrofiilien ja negatiivisesti vaikuttavien T-solujen läsnäolo.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28099846

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29443392

FinnGen (www.finngen.fi)

Koko Suomen kattava biopankkitutkimus, jossa ovat mukana kaikki Suomen biopankit

FinnGen-tutkimuksen päätavoitteena on sairausmekanismien parempi ymmärtäminen yhdistämällä genomi- ja terveystietoa. Hankkeen odotetaan tuovan uutta tietoa terveydenhuollon ja sairaanhoidon tehostamiseksi, mikä hyödyttää jokaista kansalaista tulevaisuudessa. Tämä on mahdollista vain suuria näytemääriä analysoimalla. Siksi tavoitteena on saada tutkimukseen biopankkien kautta puolen miljoonan suomalaisen näytteet. Helsingin Biopankista hankkeelle lähtee yli 100 000 henkilön näytteet. FinnGen -tutkimuksen kliiniset painopistealueet ovat syöpäsairaudet, neurologiset sairaudet, hengitystiesairaudet, gastroenterologiset sairaudet, kardiometaboliset sairaudet, silmäsairaudet, ihosairaudet ja reumatologiset sairaudet.