BLOGI

04.01.2019

Annoin biopankkisuostumuksen – mihin näytteitäni ja tietojani käytetään?

Helsingin Biopankin kirjallisessa tiedotteessa biopankkisuostumuksen ja -näytteenantajalle kuvataan biopankin toimintaa ja tuodaan esille seitsemän oikeutta. Jo lähtökohtaisesti biopankkitoimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Osallistujalla on oikeus antaa biopankkisuostumus, jonka voi halutessaan myöhemmin peruuttaa. Hänellä on myös oikeus tietää, missä tutkimuksissa biopankkinäytteitä ja tietoja käytetään. Lisäksi osallistuja voi vastustaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä, pyytää tietojen oikaisemista tai täydentämistä tai pyytää tietojen poistamista. Biopankkisuostumuksen antamatta jättäminen, suostumuksen peruuttaminen tai minkään muunkaan edellä kuvatun oikeuden käyttäminen ei vaikuta hoitoon tai terveydenhuollon palveluiden saamiseen.

Lue blogi kokonaisuudessaan tästä linkistä.


Tutkimushoitaja
Roosa Tiitto
Helsingin Biopankki