Helsingin Biopankki

-- Helsingin biopankki-logo keskitetty (300_keskitetty_logo.png)Mikä on Helsingin Biopankki?

Tiede parantaa

Biopankkitoiminnalla on suuri vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin tulevaisuudessa. Tehtävämme on auttaa sairauksien ehkäisemisessä ja uusien hoitojen kehittämisessä.

Biopankkitoiminta tarkoittaa ihmisperäisten näytteiden ja niihin liittyvien tietojen keräämistä ja säilyttämistä lääketieteellistä tutkimusta varten.

Helsingin Biopankki on Suomen suurin biopankki. Biopankkiimme on talletettu yli miljoonan potilaan näytteitä.

Toimimme HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Helsingin yliopiston yhteydessä. Toimipaikkamme sijaitsee Meilahden lääketieteellisellä kampuksella Helsingissä.

Ketkä ovat perustaneet Helsingin Biopankin?

Helsingin Biopankin ovat perustaneet HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Helsingin yliopisto, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) vuonna 2015. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY) liittyi mukaan vuonna 2018.

Helsingin Biopankin yhteistyökumppanit

Teemme tiivistä yhteistyötä muiden suomalaisten biopankkien sekä Suomen Biopankkien Osuuskunnan (FINBB) kanssa. Luomme myös aktiivisesti uusia yhteistyömuotoja yritysten, potilasjärjestöjen ja muiden organisaatioiden kanssa.