Asiakasprosessi

FINGENIOUS™ – portti suomalaiseen biopankkiaineistoon

Biopankkitutkimuksen tekeminen helpottuu ja nopeutuu. FINGENIOUS™ -palvelun avulla selviät yhdellä esiselvitys- ja luovutuspyynnöllä ja tavoitat kaikki kuusi suomalaista sairaalabiopankkia ja niiden aineistot. FINGENIOUS™ palvelee sekä akateemisia että yritysasiakkaita selvittämään biopankkinäytteiden ja niihin liittyvien tietojen saatavuutta. 

FINGENIOUS™ on Biopankkien Osuuskunta Suomen (FINBB) hallinnoima palvelu, jonka kautta tutkijan on mahdollista lähestyä halutessaan kaikkia sairaalabiopankkeja yhdellä hakemuksella. Mukana palvelussa ovat Auria Biopankki, Helsingin Biopankki, Itä-Suomen Biopankki, Keski-Suomen Biopankki, Pohjois-Suomen biopankki Borealis ja Tampereen Biopankki.

Palvelun tavoitteena on helpottaa tutkijan asiointia, tuoda lisää tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja ja parantaa Suomen kilpailukykyä tutkimusympäristönä. Suomessa on ainutlaatuinen ja korkealuokkainen biopankkitoiminta ja -aineisto. 

Aiemmin tutkija joutui lähestymään jokaista biopankkia erilaisilla lomakkeilla ja vaihtelevilla prosesseilla. FINGENIOUKSESSA prosessit ja lomakkeisto on harmonisoitu, ja tutkija pystyy halutessaan kohdentamaan pyyntönsä yhdellä kertaa useampaan sairaalabiopankkiin. Tämä mahdollistaa nopeamman ja vaivattomamman tutkimuksen käynnistyksen. 

FINGENIOUKSEN avulla myös tutkimusprosessin eteneminen ja seuranta on helppoa ja läpinäkyvää. Tutkija pystyy seuraamaan hankkeensa etenemistä biopankeissa ajantasaisesti. 

Esiselvitys ja saatavuustietojen selvittäminen sekä luovutuspyynnön lähettäminen palvelun kautta on tutkijalle maksutonta. Poikkeuksellisen laajoissa esiselvityksissä kustannukset arvioidaan erikseen. Tutkija saa hankkeestaan kustannusarvion FINGENIOUKSEEN esiselvitys- ja luovutusprosessin aikana. 

FINGENIOUS™ -palvelun löydät FINBB:n sekä jokaisen mukana olevan biopankin verkkosivuilta. Palvelun osoite on www.fingenious.fi.

  • Tavoitat kaikki suomalaiset sairaalabiopankit ja niiden aineistot yhdellä kertaa
  • Vain yksi hakemuslomake riittää
  • Nopeuttaa ja helpottaa tutkijan asiointia
  • Koko Suomen sairaalabiopankit kattava esiselvitysvastaus 2-3 viikon sisällä 

Lisätietoja antaa FINBB:n palvelujohtaja Eeva Kronqvist: eeva.kronqvist@finbb.fi, +358 40 566 1586