Arvot

Helsingin Biopankin arvot

Helsingin Biopankin arvot ovat ihmisten yhdenvertaisuus, potilaslähtöisyys, luovuus ja innovatiivisuus, avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus sekä korkea laatu ja tehokkuus. Ne ovat perusta kaikelle toiminnallemme.

Ihmisten yhdenvertaisuus

Biopankkitoiminta mahdollistaa potilaan parhaaksi tehtävän tutkimuksen. Siksi jokaisella halukkaalla ihmisellä tulee olla mahdollisuus osallistua tutkimukseen, jonka avulla luomme potilaslähtöisiä hoitoja ja tarjoamme tulevaisuudessa yhä yksilöllisempiä hoitopolkuja.

Potilaslähtöisyys

Potilaan kunnioittaminen on kaiken toimintamme perusta. Käsittelemme jokaisen potilaan tietoja luottamuksellisesti ja kunnioitamme yksilön oikeuksia. Biopankkinäytteiden ja niihin liitettävien tietojen avulla selvitämme perimän, ympäristön ja elintapojen vaikutusta erilaisten sairauksien syntyyn. Näytteitä ja tietoja on mahdollista käyttää myös yritysten tuotekehityksessä. Tavoitteena on tällöin parempien hoitomuotojen ja diagnostiikan kehittäminen.

Luovuus ja innovatiivisuus

Tarjoamme luovan ja innostavan toimintaympäristön huippuammattilaisille. Näytekokoelmien hyödyntämisessä toteutuu sekä ammattimaisuus että innovatiivisuus. Toimintamme on aina korkealaatuista ja tehokasta. Haluamme ymmärtää, ennakoida ja täyttää asiakkaidemme sekä tutkimusyhteisön nykyiset ja tulevat tarpeet.

Avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus

Avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus ovat meille tärkeitä. Olemme luotettava ja turvallinen yhteistyökumppani. Jaamme avoimesti tietoa ja osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Korkea laatu ja tehokkuus

Toimimme ammattimaisesti ja tehokkaasti, laatustandardeja noudattaen. Korkea laatu takaa sen, että biopankkinäytteet soveltuvat monenlaiseen tutkimukseen. Toimintaamme ohjaa vuonna 2018 julkaistu biopankkistandardi, jonka lisäksi noudatamme kansainvälisiä biopankkisuosituksia. Prosessimme ja toimintatapamme ovat huolella dokumentoidut.